www.touchesara.nl

leerlingen

Visie

Touché, de naam van mijn school, betekent geraakt in het Frans. Ik ben en word nog steeds geraakt door kinderen. Kinderen boeien mij altijd weer en ik heb er dan ook voor gekozen om me in mijn opleidingen en ervaringen te richten op kinderen. Meer daarover is te lezen onder het kopje “Sara”. Toucher betekent aanraken. Over de massages waar ik graag mee werk kun je ook meer lezen onder “Sara” en onder “Therapie”. Hier een stukje over mijn visie.

Ieder mens is uniek
Elk mens is uniek en heeft een unieke beleving van wat er in de wereld gebeurt. Terwijl de wetenschap juist zoekt naar een objectieve werkelijkheid, heb ik de afgelopen jaren geleerd dat alles wat ik ervaar iets zegt over mijzelf. Ik ervaar het leven op de manier waarop ik dat doe, omdat ik ben wie ik ben. Ieder ervaart de wereld anders, ieder leeft in zijn eigen wereld.
Bij het werken met kinderen en ouders kan ik niet aannemen dat zij de wereld ervaren zoals ik de wereld ervaar. Ik vind het dus belangrijk om me te verdiepen in de ervaring van de ander. Dat kan alleen met een open, liefdevolle houding. Met respect voor de beleving van de ander.

Verschillende dimensies van ervaren
Ik vind het belangrijk me bewust te zijn van de verschillende dimensies van ervaren, zoals beschreven in Siweb.

Siweb is een model dat ontwikkeld is door Abbah Frédéric. Het beschrijft verschillende dimensies van ervaren: body, mind, soul en spirit. Het model kan een hulpmiddel zijn bij het stellen van een diagnose en bij het vormgeven van een therapie. Maar ook bij het vormgeven van danslessen bijvoorbeeld kan het model inzicht geven.
De vier dimensies van ervaren vormen samen honderd procent. Wanneer de nadruk ligt op één dimensie, gaat dit altijd ten koste van de werking van één of meerdere andere dimensies. Dit kan heel normaal zijn en horen bij de aard van de ervaring. Ook wordt iedereen geboren met een voorkeur voor één dimensie van ervaren. Maar als deze nadruk te sterk wordt, is er sprake van een storing. Als je met kinderen werkt is het interessant om te onderzoeken of er een nadruk is op één of meerdere dimensies. Je kunt dan proberen de andere dimensies wat meer te stimuleren.

De vier dimensies waarin ervaren plaatsvindt, zijn body, mind, soul en spirit.
Body is het ervaren door middel van de zintuigen. Door middel van de impulsen van de zintuigen ervaar je allerlei dingen. Body ervaren is passief. De zintuigen zijn niet met iets bezig wanneer zij ervaren.
Mind is de dimensie van het denken. Denken is actief. Denken is een specifieke manier om het leven waar te nemen. Woorden zijn de taal van de Mind dimensie. Wanneer je niet in staat bent om mee te vloeien met het leven, kun je jezelf gaan vasthouden aan wat je meemaakt door steeds weer te bevestigen in woorden wat je ziet.
Soul is de dimensie van emotie ofwel gevoel. Soul is passief. Je kunt het beschouwen, maar je kunt er weinig aan doen. Soul is ook onbewust. Je kunt nooit in soul bewust zijn van soul. Voor dat bewustworden heb je Mind nodig. Bij de vertaling van Soul naar Mind gaat er iets verloren, zoals er bij elke vertaling iets verloren gaat van het origineel. Veel misverstanden tussen mensen komen voort uit het feit dat Soul zo moeilijk communiceerbaar is. Voor het oplossen van een verstoring in Soul, is het begrijpen en analyseren ervan niet voldoende. De communicatie moet zich richten op Soul zelf. Bij het geven van therapie bijvoorbeeld, moet je hier rekening mee houden. Met een gesprek los je een probleem in Soul niet op.
Spirit is de wil, het ergens in geloven. Spirit is actief en bewust. Wanneer iemand het niet eens is met de zekerheid die in jouw Spirit dimensie bestaat, dan doet dat pijn en ben je geraakt. Spirit is de zekerheid van de vaste overtuigingen, de principes en van het vaste geloof. Spirit kan elk genezingsproces ondersteunen, het kan ontwikkelingen in gang zetten en het kan ondersteunend werken bij alles wat ondernomen wordt.

Het model kan behulpzaam zijn bij het begrijpen van de mensen op je heen.

Als je met een kind werkt dat bijvoorbeeld heel erg in zijn hoofd zit, is het goed om ook de andere dimensies wat meer te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld massage of dans, waarbij Body en Soul ook aangesproken worden.
Als een kind een bepaald probleem heeft, zijn deze dimensies ook handig bij het vinden van de beste ingang om het probleem op te lossen. Bij een probleem in de gevoelswereld (bijvoorbeeld angst) heeft de denkwereld daar weinig vat op. Elke dimensie heeft zijn eigen taal. Praten over angst lost dus weinig op. Je zult als therapeut contact moeten maken met de Soul van het kind.

Het betrekken van alle vier de dimensies in:

•    Individuele Kindertherapie
Ieder kind heeft een andere voorkeur voor één of meerdere dimensies van ervaren. Als therapeut ga je op zoek naar die dimensie, om contact te krijgen met het kind. Maar je probeert tevens ook de andere dimensies van ervaren te stimuleren. Want teveel nadruk op één dimensie is niet gezond.
Daarom is het goed om in een therapie alle vier de dimensies te betrekken. Zo kun je gesprekken hebben met kinderen (Mind). Maar het is goed om dit te combineren met bijvoorbeeld massage, dans of tekenen. Zodoende betrek je ook Body en Soul erbij. Spirit kun je inzetten als je het kind enthousiast maakt om zelf zijn of haar probleem op te lossen. De wil van het kind is heel belangrijk, dit heeft een scheppende werking. Ook is het belangrijk dat je zelf als therapeut echt wilt helpen en dat je gelooft in wat je doet. Ook dit heeft een scheppende werking.

•    De cursus Creatieve Expressie voor kinderen
In 2006 ben ik gestart met het geven van de cursus “Creatieve Expressie voor kinderen”. In deze cursus geef ik ruimte voor het beleven in alle vier de dimensies van ervaren. In deze cursus vind ik het belangrijk dat de kinderen kunnen doen wat ze fijn vinden. Binnen bepaalde grenzen geef ik ze veel ruimte om te kiezen (Spirit). Ik geef bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het maken van een tekening. Ze mogen zelf kiezen of ze meedoen, welk materiaal ze willen gebruiken, wat ze tekenen. Ik betrek Body en Soul door met ze te bewegen, te tekenen, verhalen voor te lezen. Ook doen we gesprekjes (Mind).

•    De danslessen
Ook in mijn danslessen ben ik gaan letten op het ervaren in de vier verschillende dimensies.
Allereerst ben ik gaan kijken naar de manier waarop ik mijn lessen voorbereid. Bij het geven van danslessen heb ik bepaalde doelen die ik nastreef. Ik wil bepaalde dingen bereiken met de kinderen (Spirit). Hier stem ik mijn lesinhoud op af. Daarbij gebruik ik de ervaringen die ik in het dansen heb opgedaan (Body) en de kennis vanuit mijn opleiding (Mind). Sommige dingen voelen fijn om te doen, andere dingen niet (Soul). Vooral tijdens het lesgeven zelf gebruik ik mijn intuïtie, om steeds de lesinhoud aan te passen aan het moment en af te wijken van wat ik eigenlijk van plan was.

Bij het bepalen van mijn methodiek, ben ik me ook meer gaan realiseren dat elk kind anders is. Elk kind heeft een eigen ingang. Het ene kind wil verbale uitleg en stelt mondelinge vragen (Mind). De ander kijkt liever naar je, terwijl je de beweging met je lichaam voordoet en wil het dan zelf uitproberen (Body). Bij het lesgeven gebruik ik daarom verschillende werkvormen.

In de onderstaande presentatie heb ik geprobeerd om wat voorbeelden te geven van hoe ik tijdens de danslessen en tijdens de cursus “Creatieve Expressie” werk met Body, Mind, Soul en Spirit. Dit is geen volledige opsomming, het zijn maar voorbeelden. Ook zijn sommige punten moeilijk in te delen in één van de vier dimensies. Bij de meeste werkvormen worden meerdere dimensies van ervaren aangesproken.

Voor de presentatie, klik op het bolletje "praktische uitwerking", onder het bolletje "Visie".

sara.png