leerlingen

Therapie

Individuele Kindertherapie


Achtergrond en doel van de therapie:

Druk

Ik ervaar de maatschappij als druk. Veel kinderen hebben in deze maatschappij op jonge leeftijd al een druk dagritme en hebben dus weinig momenten van rust in hun dag zitten.
Ik ervaar dat sommige kinderen behoefte hebben aan rust. In de vorm van een rustige plek, of een moment van rust in hun week. Maar ook behoefte te leren hoe zij zichzelf kunnen ontspannen.
Ik wil kinderen een plek bieden waar ze zichzelf kunnen ontspannen. Ook wil ik ze vaardigheden leren hoe zij zichzelf kunnen ontspannen.
Ik maak hierbij gebruik van ontspanningsoefeningen, zoals visualisaties, yoga, tekenoefeningen en ademoefeningen.
 
Prikkels

Er komen veel prikkels op kinderen af. Door hun drukke dagritme, maar ook door de vele indrukken die kinderen opdoen via televisie en internet bijvoorbeeld. Soms komen er meer indrukken op het kind af dan het kind kan verwerken.  
Ik zie dat kinderen een manier zoeken om met de vele prikkels die op ze af komen om te gaan. Ik zie kinderen die heel erg open staan voor de vele indrukken. Als er meer indrukken op het kind afkomen dan het kan verwerken, kan het zijn dat kinderen spanning gaan vastzetten. In hun lichaam, hun voelen, hun denken en hun willen. Dit kan zich uiten in allerlei lichamelijke en psychische klachten. Ik zie ook kinderen die zich proberen af te sluiten voor de buitenwereld, die in zichzelf keren. Of op een negatieve manier, bijvoorbeeld door middel van agressie, proberen iets met deze indrukken te doen.
Ik wil kinderen begeleiden bij het verwerken van de vele prikkels en indrukken die dagelijks op ze af komen. Ik ondersteun het kind bij het zoeken van een balans tussen het zichzelf openen en het zichzelf afsluiten voor prikkels. Ik leer het kind hoe het indrukken kan “filteren”, dus hoe het kind onderscheid kan maken tussen indrukken die het wel of niet wil laten binnenkomen.
Ook wil ik het kind leren om de indrukken die het ervaart een plek te geven. Bijvoorbeeld door er een tekening van te maken of door te bewegen. Er is voor elk kind een manier waarop hij zich kan uiten. Dit hoeft niet perse door middel van taal te zijn. Ik wil het kind laten ontdekken welke manieren er zijn om jezelf te uiten en welke manier(en) het kind zelf als fijn ervaart. In de danslessen zal de nadruk uiteraard liggen op dans en beweging. In de Creatieve expressie lessen en in individuele therapie zal ook ruimte zijn om te onderzoeken wat bijvoorbeeld tekenen, yoga en verhalen voor een kind kunnen doen.
Het kan ook zijn dat een kind dingen heeft “opgeslagen”. Indrukken die te heftig waren om een plek te geven, zitten dan vast in het lichaam, in het gevoel, in het denken of in de wil. Ik wil het kind dan begeleiden bij het losmaken van deze spanning, om het vervolgens een plek te geven. Omdat dit gaat om een meer therapeutisch proces, kan ik dit alleen aanbieden in de vorm van individuele therapie. Ik maak hierbij gebruik van bijvoorbeeld massage, tekenen en dans.

Verwachtingen

Er wordt in deze maatschappij veel van kinderen verwacht. Goede prestaties op school, liefst ook nog uitblinken in een sport of andere hobby. Sommige ouders willen graag dat hun kind lief is, sociaal, assertief, slim, creatief, etc. Soms is het voor volwassenen moeilijk te accepteren dat het kind is wie het is. Zeker als het kind anders is dan het gemiddelde kind. Voor kinderen is het een uitdaging om op een positieve manier om te gaan met al deze verwachtingen, zonder daarbij hun eigenheid te verliezen.
Ik zie dat sommige kinderen behoefte hebben aan een plek waar ze echt helemaal zichzelf kunnen zijn. Een plek waar zo min mogelijk van ze wordt verwacht, waar ze de ruimte voelen om helemaal te zijn wie ze willen zijn.
In de individuele therapie die ik kinderen aanbied, wil ik zo min mogelijk verwachten van een kind en zoveel mogelijk ruimte bieden voor het kind om te zijn wie het wil zijn. Ook kan ik kinderen leren hoe zij kunnen omgaan met de hoge verwachtingen die er in hun omgeving soms zijn. Hoe zij in harmonie met hun omgeving kunnen leven, zonder daar zelf ongelukkig van te worden.
Ik wil hierbij vooral gebruik maken van mijn houding als therapeut,
waarmee ik het kind hoop te laten ervaren dat het mag zijn wie het is. Verder wil ik gebruik maken van bijvoorbeeld verhalen, tekeningen en gesprekken.

Ouders

Ik zie dat ouders soms tegen problemen aanlopen in de opvoeding, waar zij zich geen raad mee weten. Ik ga ervan uit dat ouders het beste met hun kind voor hebben. Maar dat zij soms te betrokken zijn bij hun kind om een oplossing te vinden. Ook ervaren zij soms dezelfde problemen als hun kind, waardoor zij de problemen van hun kind juist (onbewust) in stand kunnen houden.
Ik zie dat er ouders zijn die bovengenoemde behoeften van hun kind herkennen en open staan voor begeleiding voor hun kind.
Ik zou ouders graag begeleiden bij het opvoeden van hun kind. Aanvullend op de individuele therapie die ik kinderen bied, wil ik ouders een stukje ouderbegeleiding bieden. Door goed te luisteren naar hun vragen en onzekerheden en ruimte te geven aan de ouders om te zijn wie zij zijn, hoop ik de eigen kracht van de opvoeders te versterken. Hierbij wil ik uitgaan van de kwaliteiten van de ouders en niet van hun beperkingen. Als ouders zich “in hun kracht” voelen, heeft dit altijd een gunstige werking op de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.

sara.png