leerlingen

groepen

Groepen

De recreatielessen zijn onderverdeeld in verschillende leeftijdscategorieen:

Groep 1 & 2 van het basisonderwijs
Groep 3, 4 en 5 van het basisonderwijs
Groep 6, 7, en 8 van het basisonderwijs
Kinderen met een bijzondere vraag
Middelbare school
Groep 16+

Daarnaast zijn er ook nog wedstrijdgroepen. Deze zijn alleen op uitnodiging.

Groep 1 en 2 van het basisonderwijs

Groep 1 en 2 van het basisonderwijs

De kleuterlessen duren 45 minuten.We beginnen met een opwarming, waarbij basispassen uit de jazzdans worden aangeleerd (huppelen, chassé, stap klap, etc.). Daarna staat elke les in het teken van een ander thema. De thema’s lopen enorm uiteen, voorbeelden zijn: de lente, samenwerken, vuurwerk, beren, regenplassen, robotten, snel reageren, hoog en laag. We dansen op de tamboerijn en op muziekjes die variëren van klassiek tot modern, van bekend tot onbekend. Na het thema oefenen we soms voor een dansje (eenvoudige choreografie), dat we bij het jaarlijkse optreden laten zien. Ook doen we vaak dansspelletjes, zoals de stopdans.

Aanmelden

Vanaf Groep 3 van het basisonderwijs

Lessen vanaf groep 3 van het basisonderwijs

De andere recreatielessen duren 60 minuten. We beginnen met een opwarming, die bestaat uit een eenvoudige danscombinatie van 4 of 8 keer 8 tellen. Zo worden we lekker warm, komen in de sfeer van het dansen en oefenen meteen de basisbewegingen uit de jazzdans (chassé, loopdraai, kruispas, jazzvierkantje, pivot, kick ball change, v stap, etc.). Daarna doen we een techniekoefening voor de spiegel. Op vrij rustige muziek oefenen we technieken zoals de tendu, plié, pirouette, pas de bourré. We doen diverse isolaties en werken aan de coördinatie. Daarna dansen we uit de hoek. We combineren een aantal technieken met een stuk dansimprovisatie. Vervolgens leren we een choreografie (dans). Deze choreografie laten we zien bij het jaarlijkse optreden. Na de dans gaan we nog sprongen doen uit de hoek. We sluiten de les af met een cooling-down, waarbij we op rustige muziek tot rust komen en de spieren die we hebben gebruikt stretchen.

Aanmelden groep 3, 4 en 5

Aanmelden groep 6,7 en 8

Aanmelden voortgezet onderwijs

Dansles voor kinderen met een bijzondere vraag

Dansles voor kinderen met een bijzondere vraag

Sommige kinderen blijken in een reguliere groep niet mee te kunnen komen. Als gediplomeerd dansdocent, orthopedagoog en holistisch kindertherapeut, wil ik in mijn dansschool ook graag ruimte bieden aan kinderen met een beperking. Om zodoende alle kinderen die van dansen houden daarvan te laten genieten.
Naast het leren van basispassen uit de jazzdans, is er veel ruimte voor improvisatie en dansexpressie. De kinderen leren ervaringen, belevingen, gevoelens en situaties in dans te uiten en vorm te geven. Ze ontdekken al doende hun eigen dans- en bewegingsmogelijkheden. Door regelmatig opdrachten samen uit te voeren, leren kinderen ook samenwerken. Alle kinderen en jong volwassenen kunnen meedoen op hun eigen niveau.
Momenten van rust en inspanning worden in de les afgewisseld. De lessen duren 45 minuten. Ouders kunnen de eerste les blijven kijken. Naast de docent is er altijd een vaste, ervaren assistent aanwezig.

aanmelden

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Volwassenen (18 jaar en ouder)

De volwassenles lijkt op de les voor de middelbare scholieren. Na de opwarming en de oefening voor de spiegel doen zij echter een stukje Pilates training. Pilates is een kracht- en lenigheidstraining. De oefeningen worden langzaam en vloeiend uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van een matje. Het gaat bij Pilates vooral om coördinatie en stabilisatie. Het is de bedoeling dat de leerling zich bewust wordt van haar houding en deze kan corrigeren vanuit een lichaamsgevoel en –besef.
Daarna werken we ook in deze les aan een choreografie en sluiten we de les af met sprongen uit de hoek (desgewenst) en een cooling-down.

aanmelden

Wedstrijdgroepen

Wedstrijdgroepen

Een kind met veel aanleg voor dansen, kan ontzettend veel leren van het dansen in een wedstrijdgroep. Niet alleen op motorisch gebied, maar ook op het gebied van de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. We werken het hele jaar aan een wedstrijddans. In deze dans zitten heel erg veel technieken, waar we dus hard voor trainen. Belangrijke voorwaarden om op een hoog niveau te kunnen dansen zijn kracht, lenigheid en conditie.
De leerlingen dansen drie uur in de week in hun wedstrijdgroep. Omdat de groep elkaar veel ziet en ze samen een hoop meemaken, is de binding tussen de meiden over het algemeen sterk. Bij optredens en wedstrijden hebben de meiden elkaar hard nodig, wat tot een sterk teamgevoel leidt. Ook in de lessen wordt er heel veel samengewerkt.
Bij een wedstrijd gaat het niet alleen om technieken. Ook expressie en muzikaliteit zijn erg belangrijk. In de les oefenen de leerlingen hoe ze zichzelf zo goed mogelijk kunnen presenteren. Ze leren hoe ze de muziek en de dans kunnen vertalen met hun lichaam en hoe ze kunnen laten zien wie ze zijn.
De leerlingen leren wat hun sterke punten zijn en wat hun minder sterke punten zijn. Regelmatig doen we evaluaties. De kinderen werken aan een individueel werkplan. Leren omgaan met kritiek is belangrijk als je op een hoog niveau wil leren dansen.
Ik bied wedstrijdgroepen aan op verschillende niveaus. Elk jaar bekijk ik bij het indelen van de groepen welk niveau het beste past bij het individuele kind. Elk kind heeft een ander ontwikkelingstempo.
Deelname aan een wedstrijdgroep kan alleen na een auditie. Bij een auditie probeer ik zo goed mogelijk de mogelijkheden van een kind in te schatten. Als ik bij een kind niet de mogelijkheden zie om, op een ontspannen manier, te kunnen voldoen aan de verwachtingen die horen bij een wedstrijdgroep, vind ik het onverantwoord om het kind daaraan te laten deelnemen. Ik vind het belangrijk dat een kind kan zijn wie het is en niet op haar tenen hoeft te lopen. Dansen gaat immers vooral om ontspanning en plezier!

aanmelden (alleen op uitnodiging)

sara.png