leerlingen

Cursus

Creatieve Expressie voor kinderen

Achtergrond van de cursus:

Als volwassene is het soms al moeilijk om evenwicht te vinden tussen in- en ontspanning. Voor kinderen is het leren vinden van dit evenwicht minstens net zo belangrijk. Kinderen hebben het tegenwoordig druk. Zelfs na schooltijd hebben zij nog allerlei activiteiten, of doen zij vele indrukken op voor de tv of computer.
Steeds meer ouders zoeken naar een moment van ontspanning. De sauna’s zitten voller dan ooit. Naar mijn idee is er nog te weinig aandacht voor het leren ontspannen van kinderen. Terwijl dat voor een goede ontwikkeling van een kind zo belangrijk is.

Ik wil kinderen niet alleen een uurtje bieden om zichzelf te ontspannen, zoals in de danslessen. Maar ik leer ze ook vaardigheden om zichzelf, op een speelse manier, te leren ontspannen.

Er komen veel prikkels op kinderen af. Door hun drukke dagritme, maar ook door de vele indrukken die kinderen opdoen via televisie en internet bijvoorbeeld. Soms komen er meer indrukken op het kind af dan het kind kan verwerken. Ik wil kinderen begeleiden bij het verwerken van de vele prikkels en indrukken die dagelijks op ze af komen. Ik ondersteun het kind bij het zoeken van een balans tussen het zichzelf openen en het zichzelf afsluiten voor prikkels. Ik leer het kind hoe het indrukken kan “filteren”, dus hoe het kind onderscheid kan maken tussen indrukken die het wel of niet wil laten binnenkomen.

Ik wil het kind laten ontdekken welke manieren er zijn om jezelf te uiten en welke manier(en) het kind zelf als fijn ervaart. Waar in de danslessen de nadruk uiteraard ligt op dans en beweging, is er in de creatieve expressie lessen ook ruimte om te onderzoeken wat bijvoorbeeld tekenen, yoga, dansexpressie en verhalen voor een kind kunnen doen.
Expressie is belangrijk om de indrukken die je ervaart een plek te geven. Bijvoorbeeld door er een tekening van te maken of door te bewegen. Er is voor elk kind een manier waarop het zich kan uiten. Dit hoeft niet perse door middel van taal te zijn.

Overal wordt wat van kinderen verwacht. Op school, maar ook bij de naschoolse activiteiten. Op zich past het in deze samenleving om zoveel mogelijk te willen leren, presteren, aan eisen te leren voldoen, met kritiek om te gaan. Maar soms is het ook wel eens fijn om niks te hoeven presteren. Daarom wil ik graag aan kinderen een uurtje in de week aanbieden, waarin ze niks moeten. Ze mogen van alles, maar niks is verplicht. Het kind staat in deze lessen centraal, niet de prestatie. Doordat er met een kleine groep wordt gewerkt, is er voor elk kind aandacht.

sara.png